EKUMENISKA BÖNEVECKAN 18–22 JANUARI


Here you can add a small introduction to the following paragraph text


Under vecka 3 kommer den årliga ekumeniska böneveckan äga rum den 18–22 januari 2023. Vi får även besök av Anders Carlsson från YWAM Sverige. Varmt välkommen med!


Program för ekumeniska böneveckan

onsdag kl 12 Lunchbön, EFS Övik

onsdag kl 19 Kvällsmöte, Pingst Överhörnäs

torsdag kl 12 Lunchbön med nattvard, Svenska kyrkan Sörlidens församlingshem

torsdag kl 19 Kvällsmöte, EFS Gullänget

fredag kl 12 Lunchbön, Frälsningsarmén

fredag kl 19 Kvällsmöte, Nya Parken

lördag kl 9Ledarfrukost med Anders Carlsson, YWAM Sverige. Anmälan senast 19/1 till info@efsovik.se

lördag kl 19 Kvällsmöte, Elimkyrkan

söndag kl 11 Söndagsgudstjänst, Pingstkyrkan

söndag kl 11 program för barnen