Välkommen på Alphakurs


Alphakursen är till för dig som vill fundera över livet. En plats där du kan koppla av, äta, lyssna och dela dina tankar.

 

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

 

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.


HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: Vem är Jesus?, Hur ska jag kunna tro? och Vad ska jag med kyrkan till?

 

Alphakurs i en kyrka nära dig

Kontakta någon av följande kyrkor:
Frälsningsarmén

Örnsköldsviks södra pastorat, Anundsjö församling

EFS Örnsköldsvik

Svedjeholmskyrkan (på Nya Parken)

Örnsköldsviks södra pastorat, Själevads församling

Pingstkyrkan

Elim Örnsköldsvik